Amdanom ni

Aled Davies 2016

O chwaraeon ar lawr gwlad i Stadiwm Principality, rydym ni eisiau datblygu cenedl o bencampwyr

Gweledigaeth y sector yw Uno cenedl sy'n caru'r campau, lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes a Chymru'n Genedl o Bencampwyr.

School Sport Survey 2016

Mae ein staff angerddol ni'n gweithio ochr yn ochr â phartneriaid allweddol er mwyn cefnogi a chyflwyno cyfleoedd chwaraeon ar hyd a lled Cymru

National Centre

Mae ein Canolfannau Cenedlaethol ni'n rhan o rwydwaith o gyfleusterau sy'n helpu i gyflawni llwyddiant i chwaraeon Cymru ar y lefel uchaf.

Canolfan Cenedlaethol

Cartref chwaraeon elitaidd yng nghymru ac rydym ni hefyd yn cynnig gwasanaethau llety a chroeso ac mae ein cyfleusterau chwaraeon ar agor i'r cyhoedd.

Plas Menai

Boed yn forwr elitaidd neu'n mentro ar y dŵr am y tro cyntaf, mae Plas Menai mewn lleoliad delfrydol fel prif ganolfan chwaraeon dŵr Cymru.

 

Rugby World Cup 2015

Felly mae gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa mewn chwaraeon - mae hynny'n grêt!

Os ydych yn chwilio am yrfa mewn chwaraeon, yna mae swydd gyda Chwaraeon Cymru'n fan cychwyn gwych.

 

Hollie Arnold

Gyda swyddfeydd ar hyd a lled Cymru, rydym ni mewn sefyllfa ddelfrydol i gyflwyno a chefnogi cyfleoedd chwaraeon yn lleol ac yn genedlaethol

YN YR ADRAN HON

Cyfeiriad y Brif Swyddfa:

Gerddi Sophia

Caerdydd

CF11 9SW

Ffon: 0300 300 3123

E-bost: info@chawareoncymru.org.uk

Am ddosbarthiadau neu lety yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, ffoniwch 0845 045 0902 os gwelwch yn dda

Yn Eich Ardal Chi

Cysylltiadau Allanol