Ar gyfer oedolion

Yn yr adran hon fe welwch wybodaeth i'ch helpu i 'Chwarae i Ddysgu' gyda'ch plentyn/plant.

 

Mae'r ddogfen 'Creu Cymru Egnïol' a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (2009, td. 4) yn cyflwyno gweledigaeth sy'n "rhagweld Cymru lle:

 

  • Mae pawb yn elwa ar y teimlad braf o fod yn gorfforol egnïol;
  • Mae cyfleoedd gweithgarwch corfforol ar gael i bawb;
  • Mae bod yn egnïol yn beth normal;
  • Mae gweithgarwch yn ganolog i ethos ysgolion ac mae llythrennedd corfforol cyn bwysiced â rhifedd ac iaith;
  • Mae pob plentyn yn chwarae yn aml yn yr awyr agored mewn amgylcheddau diogel;
  • Mae'r mwyafrif o blant ac oedolion yn defnyddio cyfleusterau hamdden a chlybiau chwaraeon yn gyson;
  • Mae pobl yn defnyddio eu hamgylchedd lleol i hamddena'n egnïol;
  • Mae teithio egnïol yn ddewis cyntaf ar gyfer pellteroedd byrion i blant ac oedolion;
  • Nad yw unigolion byth yn rhy hen i fod yn egnïol."

 

 

Mae 'Chwarae i Ddysgu' yn ffordd hwyliog o helpu plant i wella eu sgiliau corfforol a chwarae yn yr awyr agored. Mae'n ffordd dda o dreulio amser buddiol gyda'ch gilydd hefyd.

 

Mwynhewch!