Cyllid a Chefnogaeth

Ospreys in the Community

Mae angen grant gan Chwaraeon Cymru i helpu i wella chwaraeon yn eich cymuned

Y Gist Gymunedol

Hyd at £1,500 ar gael i chwaraeon cymunedol a hamdden gorfforol.

 

Cronfa Lle I Chwaraeon

Mae'r gronfa hon yn cefnogi prosiectau sydd eisiau gwella, gwarchod neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd.  

 

 

 

 

 

 

Grant Datblygu

Hyd at £25,000 ar gael i ddatblygu gweithgarwch yn eich cymuned.

Ceisiadau ar-lein yn cau dros dro - cliciwch yma

Emily Roberts

Os ydych chi eisiau gwneud byd o wahaniaeth yn eich cymuned, mae gwneud cais am grant gan Chwaraeon Cymru yn syml!

Sut mae ymgeisio

Mae gwneud cais am grant gan Chwaraeon Cymru yn hawdd. Rhagor o wybodaeth yma.

Chwaraeon peryglus

Mae'n rhaid i grwpiau sy'n cymryd rhan mewn rhai chwaraeon fod yn aelod o'u corff rheoli. Ydi hynny'n wir amdanoch chi?

Sut mae hybu eich grant

Bydd ein pecyn adnoddau digidol defnyddiol yn eich helpu chi i hyrwyddo'r gefnogaeth rydych chi wedi'i derbyn.

 


 

Fighting Fit Gym

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i brynu offer newydd, hyfforddi gwirfoddolwyr neu hyfforddwyr newydd neu sefydlu tîm newydd.

Astudiaethau Achos

Ceir enghreifftiau gwych o sut mae ein grantiau ni wedi helpu i wneud gwahaniaeth i gymunedau ar hyd a lled Cymru

 

Rob Davies

Rydym yn darparu'r gefnogaeth maent ei hangen i gyrraedd eu potensial i athletwyr mwyaf addawol Cymru.

Elite Cymru

Cefnogaeth i athletwyr elitaidd mewn chwaraeon heb fod yn rhai Olympaidd/Paralympaidd

SportsAid Cymru

Elusen yn helpu'r genhedlaeth nesaf o ser y byd chwaraeon

Talent Cymru

Cefnogaeth i athletwyr sy'n gallu bodloni meini prawf chwaraeon Olympaidd ymhen 2 flynedd.

 

Apply Online Welsh

Cysylltiadau Allanol