Bywyd newydd i academi gymnasteg Casnewydd

Chwaraeon:

Gymnasteg

Lleoliad:

Casnewydd

Ar ôl diddordeb cynyddol mewn aelodaeth yn dilyn llwyddiant Llundain 2012, mae Academi Gymnasteg Dinas Casnewydd wedi trawsnewid uned ddiwydiannol wag yn ganolfan hyfforddi arbennig gyda chyfarpar Olympaidd, gan gynnwys llawr cystadlu gyda sbring ynddo.

Arferai weithredu gan ddefnyddio tri o hen gyrtiau sboncen, ond nid oedd digon o le yn y lleoliad i ddarparu ar gyfer y galw mawr am gymnasteg artistig safonol yn yr academi.

Gyda chefnogaeth Gymnasteg Cymru a Chwaraeon Cymru, mae'r academi gymnasteg mewn cyfleuster mawr sydd wedi'i adeiladu i bwrpas erbyn hyn ac mae wedi arwain at amgylchedd hyfforddi diogelach.

Mae Chwaraeon Cymru wedi cefnogi'r prosiect drwy roi grant datblygu gwerth £16,969 iddo. Cyfrannodd y cyllid hwn at brynu llawr sbring wedi'i gymeradwyo gan FIG, a hefyd addysg i hyfforddwyr.                                

Dywedodd Julie Rotchell, Rheolwr Ardal Chwaraeon Cymru yn y De Ddwyrain:

"Mae'r Strategaeth Chwaraeon Cymunedol yn annog creu cyfleoedd drwy ddarparu amgylchedd ysbrydoledig ac mae'r cyfleuster newydd yma'n gwneud hynny. Mae symud wedi darparu lleoliad mwy addas a phriodol ar gyfer y gamp a'r clwb. Mae'n lle atyniadol a chyffrous iawn i'r gymnastwyr ac i'r hyfforddwyr weithio ynddo a bydd wir yn annog ac yn denu aelodau newydd ac yn galluogi i'r clwb ffynnu ac ehangu."

Nod yr academi nawr fydd ehangu - bydd y cyfleuster newydd, a agorodd ei ddrysau fis Mai 2013, yn gallu cynnig rhaglen fwy amrywiol i'w aelodau a bydd yn gweithredu fel llwybr at gymnasteg perfformiad - gan ddod yn gyfrwng ar gyfer datblygu gymnasteg yng Nghasnewydd.

Ers adleoli, mae'r clwb eisoes wedi croesawu tua 70 o aelodau newydd ac wedi ehangu ei weithlu drwy recriwtio a defnyddio hyfforddwyr ac arweinwyr ifanc ychwanegol.

Ychwanegodd Aled Jones, Swyddog Datblygu Clybiau De Ddwyrain Cymru gyda Gymnasteg Cymru:

"Mae'n ffantastig gweld Academi Gymnasteg Dinas Casnewydd yn gweithredu o gyfleuster gymnasteg arbennig. Mae hyn nid yn unig wedi galluogi i'r clwb weithio gyda mwy o blant a phobl ifanc, ond mae'r cyfleuster newydd wedi galluogi i'r clwb greu amgylchedd hyfforddi a dysgu gwych i gymnastwyr hamdden a chystadleuol fel ei gilydd.                       

"Hefyd, mae'r cyfleuster newydd wedi helpu i greu partneriaethau gyda grwpiau chwaraeon cymunedol lleol eraill, gan roi enw da i Academi Gymnasteg Dinas Casnewydd fel clwb chwaraeon cymunedol llwyddiannus dros ben."

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: http://www.cityofnewportgymnasticacademy.co.uk

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os ydych chi eisiau sefydlu clwb gymnasteg yn eich ardal, beth am edrych ar ein tudalennau cyllid i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau Cyllid