Rhedeg yn y parc

Chwaraeon:

Athletau

Lleoliad:

Cymru

Bob bore Sadwrn am 9am, mae cannoedd o athletwyr clwb, rhedwyr hamdden, rhedwyr iau a dechreuwyr hyd yn oed yn cyfarfod ar hyd a lled Cymru i gymryd rhan mewn ras 5km am ddim sy'n cael ei hamseru.

Mae'r digwyddiad yn profi'n boblogaidd iawn gan fod tua 32,000 o rasys yn cael eu cynnal fel rhan o ddigwyddiadauparkrunCymru bob blwyddyn.

Mae'r rhedwyr yma'n ymuno â miloedd o rai eraill ym mhob cwr o'r byd, gyda'r digwyddiadau'n helpu i feithrin agwedd dda tuag at wella iechyd a ffitrwydd a mwy o gyfranogiad personol mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.                                                     

Diolch i'r gwirfoddolwyr sydd wedi sefydlu'r cyrsiau ac sy'n eu goruchwylio ac yn cofnodi'r canlyniadau, mae saith digwyddiadparkrunyn cael eu cynnal ledled Cymru, gyda chyfranogwyr ffyddlon yn dod yn ôl wythnos ar ôl wythnos.                             

Sefydlwyd y digwyddiad cyntaf yng Nghymru yng Nghaerdydd ym mis Chwefror 2008 ac yna cafwyd digwyddiadau yng Nghasnewydd, Parc Bryn Back (Tredegar), Aberystwyth, Llyn Llech Owain (Crosshands), Porthcawl a'r diweddaraf ym Mhontypridd, a sefydlwyd ym mis Hydref 2013.

Gyda'r llwybrau mewn parciau pleserus a rhai'n mwynhau golygfeydd o Lwybr Arfordir Cymru, mae'r digwyddiadau cymunedol diogel a braf yma'n dod yn fwy a mwy poblogaidd. Dim ond mater o amser yw hi nes bydd mwy o ddigwyddiadau o'r fath yn cael eu cynnal mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru.              

Dywedodd Richard Dando, Uwch Swyddog gyda Chwaraeon Cymru a rhedwr a gwirfoddolwr yn y digwyddiad ym Mhorthcawl:

"Mae'r ffaith nad ydiparkrunyn gystadleuol yn profi'n boblogaidd ymhlith pawb yn y gymuned, gan ddenu cyfran uchel o bobl sy'n cymryd rhan am y tro cyntaf, a merched, ac mae llawer o blant a theuluoedd yn cymryd rhan hefyd.            

"Hefyd, maeparkrunyn ffordd grêt o wirfoddoli mewn chwaraeon cymunedol gan fod y tasgau'n amrywiol ac yn syml a dim ond ychydig iawn o amser bob bore Sadwrn sydd raid ei roi, rhwng 8.30am a 10am."  

Mae'n hawdd iawn cymryd rhan - mae'r rhedwyr yn cofrestru unwaith ar y wefan i gael cod bar ac yna maent yn gallu cymryd rhan mewn unrhyw un o'r digwyddiadau ym mhob cwr o'r byd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.parkrun.org.uk

Cynnwys cysylltiedig

Rasys Parc

I gael gwybod mwy am Rasys Parc ledled Cymru ewch i:

Gwefan

Twitter