Talent Cymru

Talent Cymru yw'r lefel o dan Elite Cymru ac fe'i sefydlwyd yn 2007 i helpu i gefnogi athletwyr mewn chwaraeon Olympaidd a chwaraeon eraill i sicrhau lle fel rhan o system Llwybr y DU neu Elite Cymru, o fewn dwy/tair blynedd yn ddelfrydol. Ni wneir y dyfarniadau ar sail unigol; yn hytrach maent yn cael eu talu'n uniongyrchol i'r corff rheoli.

I weld a ydych yn gymwys i gael eich ystyried ar gyfer manteision Talent Cymru, cysylltwch â'ch corff rheoli perthnasol. 

I wneud cais am grant Talent Cymru, cysylltwch â'ch corff rheoli.