Talent Cymru

Talent Cymru yw'r lefel o dan Elite Cymru. Fe'i sefydlwyd yn 2007 er mwyn helpu i gefnogi athletwyr mewn chwaraeon Olympaidd a chwaraeon heb fod yn rhai Olympaidd i ddod yn rhan o system Llwybr y DU neu Elite Cymru, o fewn dwy/tair blynedd yn ddelfrydol. Nid yw'r dyfarniadau'n cael eu gwneud ar sail unigol, ond yn cael eu talu'n uniongyrchol i'r corff rheoli perthnasol.

I weld a ydych chi'n gymwys i gael eich ystyried ar gyfer manteision Talent Cymru, cysylltwch â'ch corff rheoli perthnasol.

I wneud cais am grant Talent Cymru, cysylltwch â'ch corff rheoli.