Canllawiau

Felly mae gennych chi ddiddordeb mewn gwneud byd o wahaniaeth yn eich cymuned - mae hynny'n newyddion gwych!

Yn Chwaraeon Cymru rydyn ni eisiau creu cymunedau chwaraeon ffyniannus a chynaliadwy ble mae'r cyfranogwyr wrth galon ein penderfyniadau a'n camau gweithredu ar gyfer ehangu cyfranogiad mewn chwaraeon. Rydyn ni eisiau gweld Cymru ble ceir llu o gyfleoedd mewn amrywiaeth o leoliadau i blant, pobl ifanc ac oedolion.                                    

Gall grant gan Chwaraeon Cymru eich helpu chi i wella chwaraeon yn eich cymuned a'n helpu ni i gyflawni hyd eithaf ein gallu i chwaraeon yng Nghymru.

Rydyn ni wedi llunio 'Canllawiau' defnyddiol i gyflwyno'r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i wneud yn siŵr bod y broses yn rhedeg mor esmwyth ag y bo modd. 

Bydd y canllawiau'n cynnwys:  

1.  Y mathau o grantiau sydd ar gael

2.  Pwy a beth sy'n gymwys am gyllid Chwaraeon Cymru

3.  Awgrymiadau a chyngor ynghylch llenwi'r ffurflen gais

4.  Beth i'w wneud nesaf?

Gallwch lawrlwytho copi o'r 'Canllawiau' yma.

Ond, os oes gennych chi gwestiynau heb eu hateb o hyd, ar ôl darllen y canllawiau, rydyn ni yma i helpu felly ffoniwch ni ar 0845 045 4310 a byddwn yn fwy na pharod i helpu.

NB: Sylwer bod Chwaraeon Cymru yn ddosbarthwr cyllid y Loteri Genedlaethol.

Cysylltiadau Allanol