Gwirfoddoli

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu pawb i gymryd rhan mewn chwaraeon. Ac wrth gwrs, pan rydym ni'n dweud gwirfoddolwyr, gall hyn fod yn unrhyw beth o hyfforddwyr, pob sy'n fodlon golchi cit, pobl all dorri gwair a hyd yn oed pobl sy'n gallu torri orennau'n sleisys.         

Ein dyheadau    

Mae ein Strategaeth Hyfforddi 2010-2016 yn datgan targedau uchelgeisiol iawn i ni, sef cael 10% o boblogaeth Cymru i fynd ati i hyfforddi a gwirfoddoli mewn chwaraeon. Yn seiliedig ar y boblogaeth bresennol, mae hynny'n gynnydd o 113,000 i 240,000.

Felly pam na chymerwch chi ran?

Cyn i chi feddwl nad oes gennych chi amser i helpu a gwirfoddoli, meddyliwch eto. Efallai mai dim ond am awr neu ddwy yr wythnos sydd rhaid i chi wirfoddoli, beth bynnag sy'n gweddu i chi. Ac mae gwirfoddoli'n rhoi llawer iawn o foddhad ac yn gyfle i chi roi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned.            

Ond pam arall ddylech chi wirfoddoli?

  • Cydnabod eich ymrwymiad i helpu eich cymuned
  • Cyfle i wneud gwahaniaeth
  • Ennill profiad gwaith i'w ychwanegu at eich CV
  • Cyfle i ennill cymwysterau ychwanegol fel bathodynnan hyfforddi
  • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu      

Peidiwch â dim ond cymryd ein gair ni!

Mae pobl ar hyd a lled Cymru'n gwneud gwahaniaeth i chwaraeon yn eu cymuned. Cewch ragor o wybodaeth yma am sut mae Betty Gray, sy'n 90 oed, wedi rhoi mwy na 50 mlynedd i'r byd tenis bwrdd yn Abertawe.

Mae gennym ni rai fideos hefyd a gallwch ddod o hyd iddynt wrth lywio ar ochr dde'r dudalen hon, felly cymerwch gip arnynt. Ysbrydoledig iawn ynte!                   

Felly am beth rydych chi'n disgwyl?

Felly os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan stori Betty neu os oes gennych chi awydd rhoi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned, cofrestrwch heddiw gan ddefnyddio ffurflen gofrestru ar-lein 'Tu Ôl i Bob Seren'.                               

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ymuno â'n tîm ni.

Cysylltiadau Allanol

DOWNLOADS