Rhoi i Elwa

 

Mae'n hanfodol ein bod ni'n edrych ar ôl y bobl sy'n gwneud i chwaraeon ddigwydd.                                        

Mae miloedd o bobl ar hyd a lled ein cenedl wych ni'n chwarae eu rhan drwy roi eu hamser rhydd i hyfforddi, golchi cit, rheoli timau, cadeirio cyfarfodydd a gwneud yr holl dasgau eraill sy'n ofynnol mewn clwb prysur. A pham? Fel bod eraill yn cael cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Yn dilyn argymhellion Grŵp Cynghori Chwaraeon Cymru a gyda help y sector chwaraeon, rydyn ni wedi datblygu cyfres o egwyddorion yn datgan sut gallwn ni i gyd gefnogi pobl i chwarae eu rhan mewn gwirfoddoli.  

Rydyn ni'n galw'r rhain yn egwyddorion Rhoi i Elwa:

  • Mae gwirfoddolwyr yn gwybod beth yn union ddisgwylir ganddyn nhw
  • Mae gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi, eu datblygu a'u cefnogi
  • Manteision gwirfoddoli i'r ddwy ochr yn glir i bawb

Give to Gain logo

Mae'r rhain yn swnio'n eithaf amlwg, ond rydyn ni'n gwybod nad yw pob gwirfoddolwr yn cael y profiad yma.

Rydyn ni eisiau i bob sefydliad, clwb a phartner fabwysiadu'r egwyddorion hyn a thynnu sylw at bwysigrwydd dod â nhw'n fyw yn ein holl waith ni.

Beth allwch chi ei wneud?

Os gallwn ni ddod â'r egwyddorion yn fyw ym mhob clwb chwaraeon yng Nghymru, pan fyddwn ni'n gofyn i 'Bob Person chwarae ei ran' a rhoi ei amser i wirfoddoli mewn chwaraeon, gobeithio y bydd yn glir sut bydd yn elwa o wneud hynny.