‘Rhaid i ni roi ein hathletwyr yn gyntaf’, meddai pennaeth chwaraeon yng Nghymru

Bydd cynhadledd foeseg fawr yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf yn galw ar i chwaraeon hoelio eu sylw ar ofalu am athletwyr.

Fel rhan o Gynhadledd Moeseg ac Integriti Chwaraeon 2018, bydd y Farwnes Tanni Grey-Thompson yn cyflwyno prif araith am sut mae'r tirlun wedi newid ers lansio ei hadolygiad ym mis Ebrill 2017 - Adolygiad Dyletswydd o Ofal mewn Chwaraeon

Bydd siaradwyr rhyngwladol yn dod at ei gilydd yn Stadiwm y Principality ddydd Mercher y 14eg o Dachwedd i drafod hawliau athletwyr a'r ddyletswydd o ofal.

David Cotterill

Bydd athletwyr a hyfforddwyr yn cael lle canolog yn y gynhadledd hefyd, gan gynnwys cyn-chwaraewr pêl droed rhyngwladol Cymru, David Cotterill, a hyfforddwr y flwyddyn y DU a chyn-sbrintiwr, Christian Malcolm.

Ac mae Pennaeth Chwaraeon Elitaidd Chwaraeon Cymru, Brian Davies, yn dweud y bydd y gymysgedd o gyfranwyr yn tanio'r drafodaeth:

"Mae'r materion yma mor bwysig oherwydd rydyn ni'n delio gyda phobl - yn ein hachos ni, athletwyr a hyfforddwyr.

"Dylai popeth droi o amgylch athletwyr a hyfforddwyr a dylid eu cynnwys yn y dull o'u hyfforddi a'r rhaglenni sy'n effeithio arnyn nhw. Dydw i ddim yn dweud nad yw hyn yn digwydd eisoes, ond mae hwn yn gyfle i gyflwyno syniadau a gwrando ar bobl uchel eu parch yn y sector.

"Mae chwaraeon wedi ymfalchïo mewn rhoi cwmpawd moesol i bobl a rhaid i ni ganolbwyntio ar hynny oherwydd mae wrth galon popeth rydyn ni'n ei wneud. Mae esiamplau o arferion y dylen ni eu cymeradwyo ar gael yn sicr, ac rydyn ni eisiau edrych ar sut gallwn ni gynnal proses o wella parhaus.                              

"Sylfaen chwaraeon yw moeseg ac integriti, sbortsmonaeth ac ymddygiad da. Mae hynny'n fwy gwir heddiw nag erioed gyda chymaint o broblemau'n herio'r gwerthoedd a'r ymddygiad yma.

"Rydyn ni'n hynod ffodus o gael y Farwnes Tanni Grey-Thompson yn dychwelyd i Gaerdydd ac yn rhoi ei barn ar ei hadroddiad, lle mae cynnydd wedi'i wneud a lle mae angen gwella, ac fe fyddwn ni'n clywed hefyd gan nifer o arbenigwyr eraill ar y pwyntiau trafod allweddol yma.                                          

"Bydd yn gynhadledd fydd yn edrych yn athronyddol, yn ymarferol ac yn gyfreithiol ar bethau. Mae hyn i gyd yn eithriadol bwysig."

Tanni

Bydd yr Athro Nicola Phillips o Brifysgol Caerdydd a Phrif Weithredwr Tîm Cymru ar yr Arfordir Aur yn 2018 yn cyflwyno prif araith am y cyfrifoldebau i athletwyr. Hefyd yn ymddangos yn y gynhadledd fydd Nicole Sapstead o UK Anti-Doping, John Donnelly o UK Sport a Dr David McArdle o Brifysgol Stirling. Bydd y gynhadledd yn cael ei hagor gan Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas.

Mae tocynnau ar gyfer y gynhadledd ar gael i'w prynu yn: https://www.eventbrite.co.uk/e/sports-ethics-integrity-athletes-rights-and-the-duty-of-care-tickets-50860328612