“Mae chwaraeon nawr yn ddewis ymarferol i bobl anabl,” medd pennaeth Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae yna sawl rheswm dros y cynnydd yn nifer y bobl ifanc anabl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon, ond fe ddywed prif weithredwr Chwaraeon Anabledd Cymru wrth bodlediad diweddaraf Chwaraeon Cymru fod 'chwaraeon erbyn hyn yn ddewis ymarferol'.

Dangosodd Arolwg Chwaraeon Ysgolion 2018 gynnydd sylweddol yn nifer y rhai sy'n cyfranogi ac yn dosbarthu eu hunan yn rhai sydd ag amhariad - gyda 45% erbyn hyn yn cymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith neu fwy'r wythnos o'i gymharu â 40% yn 2015.

I'r bobl ifanc hynny sydd ag anghenion addysgol arbennig mae'r ffigur yn 47% o'i gymharu â ffigur cyffredinol Cymru o 48% o bobl ifanc yn cymryd rhan deirgwaith neu fwy yr wythnos.

Nathan and Child

Dywedodd Fiona Reid, Prif Weithredwr Chwaraeon Anabledd Cymru, wrth Bodlediad Chwaraeon Cymru:

"Rydym wedi gweld hwb mawr yn hyder pobl i fod eisiau cymryd rhan. Mae modelau rôl gwirioneddol gryf mewn chwaraeon nawr a rydym yn dathlu yr hyn y gall pobl ei wneud a'u potensial.

"Mae gweithio mewn partneriaeth wedi bod yn allweddol, yn ogystalâdigon o greadigrwydd ac arloesedd. Cafwyd twf mewn cyfleoedd cyfranogi, o 1.45miliwn i 1.75miliwn mewn un flwyddyn, a gall plant roi eu bryd ar fynd drwy'n llwybr yn awr.

"Y gobaith yw y gallwn arallgyfeirio'n partneriaethau yn y dyfodol gan bod yna lawer o bobl a sefydliadau na wyddom ni ddim eto a allwn ni weithio gyda nhw.

Hollie Arnold

"Mae'r partneriaid chwaraeon rydyn ni'n gweithio gyda nhw'n allweddol oherwydd ein bod eisiau gwneud y cynnig ar gyfer pobl anabl yn fwy prif ffrwd yn y dyfodol gan mai'r chwaraeon yw'r arbenigwyr yn eu camp.  

"Mae'n her parhau i ehangu'n diffiniad o chwaraeon, ymgysylltu mwy gyda phobl ifanc a rhoi gwir lais iddyn nhw yn y gweithgareddau maen nhw eisiau eu gwneud."

Gwrandewch ar y podlediad:

Chwiliwch am 'Inside Welsh Sport' o fewn Podlediadau Apple a Google

Apple

https://itunes.apple.com/gb/podcast/inside-welsh-sport/id1360705317?mt=2#episodeGuid=https%3A%2F%2Fapi.spreaker.com%2Fepisode%2F17075809

Android

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvMjg2ODEzOC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk&episode=aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMTcwNzU4MDk

Ar gael ar systemau eraill hefyd, megis Overcast, Castbox a Pocket Casts.