Annog Cymru i droi’n goch i gefnogi Tîm Cymru

Ar Fawrth 23, bydd Cymru'n troi'n goch i ddangos cefnogaeth i athletwyr Cymru sy'n cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yn Awstralia fis nesaf.

Mae'n gyfle i ddangos sut rydyn ni'n Ysbrydoli, Parchu a Chredu yn nhalent chwaraeon Cymru - ar lawr gwlad neu ar lefel elitaidd.

Mae Chwaraeon Cymru'n trefnu cystadleuaeth i ysgolion cynradd ac uwchradd ledled y wlad a bydd adnoddau ar gael ar gyfer busnesau, sefydliadau a chlybiau chwaraeon, er mwyn iddynt allu cymryd rhan.

Facebook Banner Welsh

Mae pawb yn cael eu hannog i wisgo coch ar y diwrnod ei hun a rhannu'r dathliadau gan ddefnyddio'r hashnod #CymryCoch a #WeAreRed ar gyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd Non Stanford, a fydd yn gapten ar Dîm Cymru yn ystod yr 11 diwrnod o chwaraeon ar yr Arfordir Aur: "Mae cefnogaeth Cymru'n amhrisiadwy i ni pan rydyn ni dramor yn cystadlu a bydden ni wrth ein bodd pe baech chi, ar Fawrth 23ain, yn gallu dangos eich cefnogaeth i ni. Gobeithio ein bod ni, fel tîm, yn eich ysbrydoli chi i roi cynnig ar gamp newydd a bod yn egnïol. Beth am i ni wneud hyn gyda'n gilydd?!"

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: "Rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n gefnogwyr chwaraeon gwych ac mae'r diwrnod Cymry Coch yn gyfle i ni ddod at ein gilydd a chefnogi athletwyr Cymru sy'n dod o bob cwr o'r wlad. Dyma gyfle i ni i gyd ddangos i Dîm Cymru y byddwn ni'n eu cefnogi nhw wrth iddyn nhw wisgo eu crys coch a rhoi o'u gorau yn y Gemau. Rydyn ni eisiau eich gweld chi i gyd yn cymryd rhan, drwy ymuno a gwisgo eich coch gorau ar Fawrth 23ain. Gadewch i ni ddangos beth mae chwaraeon yn ei olygu i ni ac uno'r genedl chwaraeon yma sy'n caru'r campau - y Cymry Coch!"

Am fwy o wybodaeth, ewch i sport.wales/wearered