Annog Cymru i helpu i ddylanwadu ar ddyfodol chwaraeon

Ar ôl Gemau Cymanwlad hynod lwyddiannus, mae Chwaraeon Cymru eisiau adeiladu ar yr angerdd a'r cyffro sydd wedi cydio yn y genedl

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru:"Rydyn ni mor falch o bawb oedd yn rhan o lwyddiant Tîm Cymru ar yr Arfordir Aur, ond mae dyfodol mawredd mewn chwaraeon - ar lawr gwlad ac ar lefel elitaidd - yn dibynnu ar adborth pwysig gan ein poblogaeth amrywiol ni."

Gwelwyd mwy na 600 o bobl a sefydliadau'n cymryd rhan yn Y Sgwrs ar ddiwedd y llynedd, gan helpu i ddylanwadu ar ddogfen ddrafft bresennol y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon.

Mae'r syniadau sydd wedi'u cyflwyno yn y ddogfen newydd yn agored i adborth nawr, i helpu i ddatgan cynllun tymor hir.

"Fe wnaethoch chi siarad ac fe wnaethon ni wrando"ychwanegodd Sarah Powell."Roedd rhai o'ch safbwyntiau chi'n cynnwys yr angen am wneud chwaraeon yn bleserus - ydi hon yn rhan bwysig o gymryd rhan mewn chwaraeon? Oes angen i ni wyro oddi wrth strategaeth sy'n canolbwyntio ar gael pobl iau i wirioni ar chwaraeon a'i hagor i gynnwys pawb ac a ddylen ni barhau i fod â phwyslais ar chwaraeon neu gyrhaeddiad ehangach? Dyma rai o'r safbwyntiau sydd wedi helpu i lunio'r Weledigaeth ddrafft ac rydyn ni'n annog sefydliadau ac unigolion i gyflwyno adborth arnyn nhw".

"Rydyn ni'n byw mewn gwlad fechan ond pwerus ac mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i chwaraeon yng Nghymru" ychwanegodd Sarah Powell. "Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr nad ydyn ni'n gorffwys ar ein rhwyfau ar ôl Gemau'r Gymanwlad, ond yn edrych ymhell i'r dyfodol ar Weledigaeth sy'n gweithio i Gymru. Mae hyn yn fwy na Chwaraeon Cymru - mae'n perthyn i'r wlad gyfan."

Mae'r adborth ar gyfeiriad chwaraeon yng Nghymru yn y dyfodol wedi tynnu sylw hyd yma at ysgolion, technoleg a chyfleusterau fel elfennau hanfodol o gymryd rhan a pherfformio yn y dyfodol.

 

Mae'r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru a'r Crynodeb o'r Adborth ar gael yn www.sport.wales/mywelshsport .


Gellir cyflwyno sylwadau erbyn: Dydd Gwener 4 Mai

E-bost - feedback@sport.wales

Ysgrifennu at Chwaraeon Cymru yn Y Sgwrs, Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW

Rhif Ffôn - 0300 300 3119

Vision (1)