Buddsoddiad o £296,000 yn Felodrom Caerfyrddin

Bydd Felodrom Caerfyrddin yn ailagor ddydd Mawrth (24ain Hydref) diolch i fuddsoddiad o £296,000 gan Chwaraeon Cymru.

Ar ôl prosiect pum mis yn ailddatblygu, bydd y cyfleuster yn ailagor ar gyfer beicio cymunedol ac elitaidd.

Mae'r gwaith wedi ailosod yr hen arwyneb concrid (232 o faeau) yn llwyr, gan roi concrid newydd i lawr a gosod lôn ddiogelwch newydd y tu mewn i berimetr y trac. Hefyd mae ffens ddiogelwch wedi cael ei gosod yn ei lle ar hyd ymyl allanol y trac.               

Cafodd y prosiect ei gyllido gan grantiau gan Gyngor Tref Caerfyrddin, Cyngor Sir Gaerfyrddin a Chwaraeon Cymru.    

Mae'r ailddatblygiad wedi derbyn cymeradwyaeth lawn Beicio Prydain a bydd yn agor yn swyddogol ddydd Mawrth 24ain Hydref 2017 pan fydd y clwb lleol, Beicwyr Tywi, yn defnyddio'r trac newydd am y tro cyntaf.               

Dywedodd Brian Davies, Cyfarwyddwr Chwaraeon Elitaidd yn Chwaraeon Cymru:

"Beicio yw un o'r chwaraeon mwyaf llwyddiannus yng Nghymru, o ran cyfranogiad cymunedol a pherfformiad, a dyma pam roedden ni mor awyddus i fuddsoddi mewn cyfleuster mor allweddol.

"Bydd y gwaith sydd wedi cael ei wneud yma'n sicrhau cynaliadwyedd lleoliad a fydd yn creu canlyniadau positif yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.     

"Mae'r cydweithrediad a'r buddsoddiad gan wahanol bartneriaid wedi bod yn greiddiol i wneud i hyn ddigwydd. Rydyn ni'n ddiolchgar i'r holl bobl leol sydd wedi cyfrannu ymdrech ac egni i wneud y prosiect yn realiti.

"Y beicwyr cyntaf i fynd ar y trac fydd y beicwyr ifanc o'r clwb lleol a dan lygad barcud yr athletwyr elitaidd lleol. Rydw i'n meddwl bod hynny'n dweud popeth am beth allwn ni ei gyflawni yma."