Mae’r diwrnod yn prysur agosáu – Dyma sut i wylio Gwobrau Chwaraeon Cymru YN FYW

Mae'r dathliad blynyddol mwyaf o chwaraeon yng Nghymru'n cael ei gynnal nos Fawrth ac mae llawer o ffyrdd i chi wylio a bod yn rhan o'r bwrlwm. 

Bydd tua 450 o westeion yn ymgynnull yn y Celtic Manor er mwyn cydnabod cyflawniadau'r bobl mwyaf ysbrydoledig ar bob lefel yn y byd chwaraeon yng Nghymru.

Y personoliaethau teledu, Carol Vorderman a Gethin Jones, fydd yn cyflwyno'r noson a bydd gwobrau'n cael eu dyfarnu i'r person mwyaf ysbrydoledig yn ogystal ag i enillydd diweddaraf Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales.

Ac mae sawl ffordd i chi wylio'r digwyddiad mawr.

Bydd y Gwobrau'n fyw o 7.30pm ymlaen:

Ac ni fyddwch yn colli unrhyw beth cyn nac ar ôl y digwyddiad chwaith. Bydd DJ Radio X Polly James yn gohebu'n fyw i Chwaraeon Cymru wrth i ni baratoi ar gyfer y Gwobrau.  

Dilynwch gyfrifon cymdeithasol Chwaraeon Cymru:

  • Twitter @sportwales
  • Facebook /sportwales
  • Instagram @sport_wales

Am fwy o wybodaeth am Wobrau Chwaraeon Cymru 2019 ewch i www.walessportawards.co.uk.