Safle Swyddi: Bywyd fel Maethegydd Perfformiad

Mae'r Maethegydd, Rebecca Burns, yn ffarwelio â Chwaraeon Cymru wrth iddi dderbyn rôl newydd yn nes at adref yn yr Alban.

Yn rhedwr pellter canol brwd ei hun, mae'n adlewyrchu ar ei chyfnod yn gweithio'n agos gydag athletwyr yn yr Athrofa ac yn rhannu cyngor doeth am fod yn Faethegydd Perfformiad.         
Rebecca B 2
Beth yw Maethegydd Perfformiad?

Rydyn ni'n cynghori ar ymyriadau deiet i effeithio ar iechyd cyffredinol athletwyr a'i wella, ac i ddylanwadu ar hyfforddiant a pherfformiad athletig. Rydyn ni'n gweithio fel rhan o dîm ehangach yr Athrofa i gefnogi ein gilydd a'r campau rydyn ni'n eu gwasanaethu.

Gwneud cais am y rôl 

Fe glywais i am y rôl drwy gyn gydweithiwr yn Chwaraeon Cymru, yn ogystal â'i gweld ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'n syniad da cadw llygad am swyddi gwag yn y sector, drwy rwydweithio ac ar-lein.

Profiad   

Roedd fy rôl flaenorol i fel Deietegydd Diabetes Pediatrig Arbenigol yn y GIG o help i mi yn y rôl yma. Fe gefais i brofiad o reoli cyflyrau. Ar ôl dweud hynny, mae gweithio gydag athletwyr wedi bod yn wahanol iawn i weithio mewn amodau clinigol oherwydd, mewn chwaraeon, mae pob diwrnod yn wahanol.    
Diwrnod yn y Gwaith

Mae diwrnod yn y gwaith yn gallu cynnwys cyflwyno gweithdai (i rieni, athletwyr neu hyfforddwyr), gwaith un i un, cynlluniau maeth a dadansoddi. Mae llawer o waith yn digwydd 'tu ôl i'r llenni' yn addasu cynlluniau ac yn penderfynu ar y dull gorau o weithredu ar gyfer athletwr, yn ogystal â threulio amser yn yr amgylchedd chwaraeon. Hefyd, efallai y byddwn ni'n diweddaru ein gwybodaeth am ganllawiau cyffredinol ac ymchwil newydd drwy fynd i gynadleddau a digwyddiadau DPP. Mae'n rôl hyblyg iawn.                               
       
Arbenigeddau chwaraeon

Fe wnes i weithio'n agos gyda nofio a beicio ac ymuno yn ystod cyfnod prysur a chyffrous (paratoi ar gyfer Gemau Cymanwlad yr Arfordir Aur). Mae'n deimlad grêt gweithio mor agos i gefnogi athletwyr ac wedyn eu gwylio nhw'n cystadlu.      
 
Uchafbwyntiau

I mi, rhan orau'r swydd ydi bod yn rhan o dîm, gweithio'n llawn amser gyda chwaraeon - dyna oedd fy nod i erioed. Mae'r swydd yn cynnig cyfle i deithio (i mi, roedd hyn yn cynnwys mynd i Wlad Thai ar gyfer gwersyll hyfforddiant nofio ac i Wlad Belg gyda beicio). Yn yr Athrofa, roedd modd i ni roi amser i ganolbwyntio ar ein campau, dod i adnabod ein hathletwyr ni a threulio amser yn y lleoliadau chwaraeon, ac rydw i'n meddwl bod hynny o fudd mawr.