Stori Meinir

Yn Chwaraeon Cymru rydyn ni'n gwybod bod pob athletwr unigol angen amgylchedd datblygu unigryw i ddiwallu ei anghenion yn y ffordd orau. Yma mae chwaraewraig hoci gyda Meistri Cymru, Meinir Thomas, yn rhannu ei stori am siwrnai chwaraeon sydd wedi bod yn amrywiol, diddorol a phleserus.
Meinir 2
Rydw i wedi cymryd rhan mewn chwaraeon erioed. Roeddwn i'n chwarae pêl droed ar gaeau'r ysgol gyda'r bechgyn pan oeddwn i'n tyfu i fyny. Yn yr ysgol uwchradd, athletau oedd yn mynd â fy mryd i ac roeddwn i'n rhedeg dros y sir yn yr 800m. Roeddwn i'n mwynhau hoci ac yn chwarae dros Wynedd a Gogledd Cymru. Doedd dim timau pêl droed i ferched bryd hynny - felly roedd rhaid i bêl droed ddod yn ail a hoci oedd 'fy nghamp i' wedyn.
Fe wnes i stopio chwarae hoci pan es i i'r coleg, priodi a chael plant. Roedd gan fy mab hynaf, Steffan, anableddau dwys ac roedd angen gofal 24 awr, felly roedd yn amhosib i mi ddal ati i gymryd rhan mewn chwaraeon (ac unrhyw hobïau eraill).
Bu farw Steffan yn 2007 ac fe wnes i ddechrau rhedeg er mwyn fy helpu i ymdopi â'r galar. Gofalu am Steffan oedd fy mywyd i ac roedd popeth yn cael ei gynllunio yn ôl ei anghenion o. Fe wnaeth chwaraeon a bod yn egnïol fy helpu i i ddod drwy gyfnod trist ac anodd iawn. Mae'n rhan bwysig iawn o fy mywyd i mewn cymaint o ffyrdd erbyn hyn.
Meinir 1
Fe wnes i ailddechrau chwarae hoci yn iawn ychydig o flynyddoedd yn ôl ar ôl gweld hysbyseb ar Twitter ar gyfer Treialon Meistri Cymru (dros 50 oed). Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhoi cynnig arni - doedd gen i ddim byd i'w golli a digon i'w ennill! Fe gefais i fy newis a chael cyfle i chwarae yng ngornest y Gwledydd Cartref fis Mehefin diwethaf a Chwpan y Byd y Meistri yn Barcelona. Fe gefais i fy nghap cyntaf yn erbyn Lloegr yng ngornest y Gwledydd Cartref, moment eithriadol falch ac emosiynol i mi. Does dim byd gwell na chwarae dros y ddraig ar grys Cymru.           
Meinir 4
O ran pêl droed, fe gefais i gyfle i ymuno â Merched Tref Amlwch pan oeddwn i'n 48 oed. Roeddwn i wir eisiau chwarae pêl droed i dîm ac rydw i'n dal i chwarae iddyn nhw heddiw. Roeddwn i'n lwcus iawn i gael fy newis ar gyfer tîm pêl droed merched Ynys Môn i chwarae yng Ngemau Rhyngwladol yr Ynysoedd yn Jersey yn 2015 ac yn Gotland yn 2017. Fe wnes i ddathlu fy mhen blwydd yn 50 oed yn chwarae pêl droed dros fy ynys - anrhydedd fawr!
Meinir 3
 
Mae chwaraeon yn fwy na'r cystadlaethau a'r capiau i mi.  Mae fy iechyd i wedi gwella'n aruthrol ac rydw i wedi gwneud cymaint o ffrindiau newydd. Mae'n helpu i 'nghadw i'n ifanc ac mae wedi agor cymaint o ddrysau.
Manteisio ar bob cyfle sy'n bwysig - ewch amdani.