Tesni’n anelu am glod ar lefel y byd yng nghanol y Pyramidiau

Bydd Tesni Evans yn teithio i Gairo yn nes ymlaen y mis yma, gan obeithio creu hanes yn amgylchedd dramatig priodol pyramidiau'r Aifft.

Hi yw'r fenyw gyntaf o Gymru eisoes i fod ymhlith 10 uchaf chwaraewyr sboncen y byd a bydd Evans yn gobeithio codi rhyw fymryn yn y safleoedd wrth iddi gystadlu ym Mhencampwriaethau Byd y Merched PSA (Hyd 24 - Tach 1).

Mae newydd ddathlu ei phen blwydd yn 27 oed ac mae'n un o sêr chwaraeon byd-eang mwyaf nodedig ond lleiaf cydnabyddedig y wlad yma. Mae'n teimlo wedi ymlacio'n braf. Ar un adeg, cyfaddefodd ei bod yn mynd i hel meddyliau pan oedd ei diffyg amynedd yn cael y gorau arni, ond treuliodd yr enillydd medal efydd yng Ngemau'r Gymanwlad yr haf diwethaf yn gweithio ar ei chorff a'i meddwl.

Tesni Evans   

Ac mae'n ymddangos bod hynny wedi talu ar ei ganfed. Roedd yr athletwraig sydd wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Bangor yn ôl yng Nghaerdydd yng nghanol mis Hydref i chwarae i'r Welsh Wizards, unig dîm Cymru yn yr Uwch Gynghrair Sboncen.

Trechodd Joelle King - rhif chwech y byd ac enillydd medal aur Gemau'r Gymanwlad y llynedd - wrth i'r Wizards roi cychwyn i'w hymgyrch gartref gyda buddugoliaeth o 4-1 yn erbyn St. George's.

"Fe wnes i weithio'n galed iawn dros yr haf ar y pethau oedd yn wannach gen i y tymor diwethaf," meddai Evans.

"Pethau oddi ar y cwrt yn bennaf - fy ngallu corfforol i, er enghraifft, fe roddais i lawer o sylw i hynny a gweithio'n galed.

"Roeddwn i eisiau bod yn gryfach yn gorfforol. Ar ddiwedd y tymor diwethaf, doeddwn i ddim yn teimlo'n ffres ac yn wych bob amser."

Ond fe weithiodd ar ei meddwl hefyd - sut i gadw'ch pen mewn camp unigolyddol lle mae'n gorfod teithio'r byd ar ei phen ei hun yn aml, heb aelodau eraill o'r tîm i godi ei hysbryd ar ôl perfformiad gwael neu rwystr.   

"Mae'r ochr feddyliol yn enfawr hefyd. Roeddwn i'n arfer bod i fyny a lawr ac roedd yn anodd ymdopi â hynny. Ond rydw i wedi gweithio'n galed gyda fy seicolegydd i roi trefn ar fy nheimladau, rhag mynd mor isel, neu uchel.

"Dydw i ddim eisiau bod yn rhy gyffrous fel 'mod i ddim yn ymlacio, nac yn rhy isel am y peth. Dod o hyd i'r tir canol sy'n bwysig, ond mae hynny'n gallu bod yn anodd.

"Rydw i'n lwcus 'mod i'n gallu dweud nad ydw i wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl erioed, sy'n gallu dod o'r gamp, ac rydw i'n gallu gweld sut mae'n digwydd yn hawdd.

"Rydyn ni'n ymarfer bob dydd mewn gyrfa lle rydyn ni eisiau cyflawni cymaint ag y gallwn ni. Pan nad ydi hynny'n gweithio, mae'n gallu bod yn anodd iawn. Rydych chi'n gwneud cymaint o ymdrech ac wedyn dydi pethau ddim yn gweithio, mae'n gallu gwneud i chi deimlo'n isel iawn.

"Felly mae'n bwysig cadw pen clir a chael pobl o'ch cwmpas chi rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw ac yn gallu siarad â nhw'n hawdd.

"Ar ôl chwarae, rydw i'n teimlo ei fod yn bwysig iawn siarad gyda rhywun. Dydw i ddim eisiau bod yn rhy isel ar ôl colli, na chyffroi gormod ar ôl ennill. Mae cadw at lwybr gwastad yn rhan aruthrol o unrhyw gamp."

Cyn cystadlu am y tro cyntaf dros y Wizards - sy'n chwarae nesaf yng Nghaerdydd ar Dachwedd 26 yn erbyn Coolhurst - roedd Evans yn UDA lle cyrhaeddodd wyth olaf Gornest Agored UDA ym mis Medi.                 

Mae cyrraedd y rowndiau gogynderfynol yn ofynnol i Evans yn y rhan fwyaf o dwrnameintiau yn fyd-eang yn awr os yw am chwarae i'w safle neu'n uwch -  ffaith sydd wedi arwain at bwysau ychwanegol a boddhad mawr o dorri trwodd i'r 10 uchaf.

"Pan rydych chi'n cyrraedd y 10 uchaf, mae pwysau ychwanegol o ran disgwyliadau. Mae hynny'n gallu bod yn anodd iawn pan rydych chi'n mynd i dwrnamaint gyda'r statws newydd yma. Mae'n gallu rhoi straen ychwanegol cyn i chi gamu ar y cwrt hyd yn oed.

"Pan rydych chi'n crafu am gêm gyfartal a neb yn disgwyl dim gennych chi, mae dal yn hwyl. Rydych chi'n teimlo hyd yn oed os yw'r chwaraewr yn well na chi, fe allwch chi fod yn rhydd i roi cynnig arni. 

"Ond nawr rydw i'n gwybod bod chwaraewyr eraill yn teimlo felly amdanaf i. Rhaid i chi addasu. Mae lefel arall i'w chyrraedd bob amser a rhaid i chi weithio ar y manylion er mwyn edrych ymlaen a gwella."

Byddai cyrraedd y rowndiau gogynderfynol yng Nghairo yn gyflawniad enfawr arall i Evans - yn enwedig gan fod y gamp yn cael ei rheoli gan Eifftiaid yng ngêm y dynion a'r merched, a'u cefnogaeth gartref yn swnllyd iawn ac o ddifrif.

Rhyngddynt, mae Nour El Sherbini a Raneem El Welily o'r un wlad wedi ennill y pedair pencampwriaeth byd ddiwethaf ac meddai Evans: "Gan fod y bencampwriaeth yn yr Aifft, mae'r Eifftiaid yn mynd i fod yn barod amdani - nhw yw'r rhan fwyaf o'r cystadleuwyr bron!       

"Mae'n mynd i fod yn anodd bob amser mewn Pencampwriaethau Byd oherwydd mae pawb eisiau gwneud yn dda. Ond rydw i'n teimlo'n dda ac rydw i wedi cael twrnameintiau da i ddechrau'r tymor yma."

Ac os na fydd pethau'n gweithio iddi, 'fydd neb yn gallu difetha'r olygfa o leiaf.

"Mae'n cael ei chynnal yn y pyramidiau, sy'n lleoliad cŵl iawn. Mae'n mynd i fod yn eithaf arbennig."