Teyrngedau o’r Byd Chwaraeon yng Nghymru i Rhodri Morgan

Mae pobl o bob rhan o'r byd chwaraeon yng Nghymru wedi talu teyrnged i'r cyn Brif Weinidog a oedd mor hoff o chwaraeon cyn ei angladd heddiw (dydd Mercher Mai 31).

Ychydig fisoedd ar ôl i'r Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan gamu i'r llwyfan yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru, mae'r byd chwaraeon yng Nghymru wedi bod yn awyddus i gofio dyn a oedd mor barod i hybu chwaraeon.

 

'Roedd Rhodri'n gefnogwr oes i bob math o chwaraeon yng Nghymru, ond yn gefnogwr mawr i athletau yng Nghymru.

Yn gyn athletwr ei hun ac yn aelod o Harriers y Rhâth, cefnogai Rhodri lawer o ddigwyddiadau athletau yng Nghymru a bydd yn cael ei gofio'n annwyl gan y teulu athletau, fel Noddwr Athletau Cymru a hefyd am ei frwdfrydedd heintus dros chwaraeon.              

Rydyn ni wedi colli ffrind da a bydd hiraeth mawr ar ei ôl.'

Matt Newman, Prif Swyddog Gweithredol, Athletau Cymru     

**

'Fe fyddwn ni'n cofio Rhodri fel cefnogwr angerddol a gwybodus am chwaraeon anabledd a Pharalympaidd, rhywun a oedd â meddwl mawr o'r dylanwad a'r effaith bositif roedd chwaraeon yn gallu eu cael ar fywydau pobl.'

Jon Morgan, Cyfarwyddwr Gweithredol, Chwaraeon Anabledd Cymru 

**

'Roedd yn arweinydd ysbrydoledig ac yn hyrwyddwr angerddol ar chwaraeon yng Nghymru, gyda gwybodaeth a pharch aruthrol at ein heiconau chwaraeon. Yn ogystal â bod yn gefnogwr, roedd Rhodri yn feiciwr brwd ac o blaid ffordd egnïol o fyw, gan groesawu popeth sydd gan Gymru i'w gynnig. Bydd y gymuned chwaraeon gyfan yng Nghymru'n teimlo colled fawr ar ei ôl.' 

Anne Adams-King, Prif Swyddog Gweithredol, Beicio Cymru

**

'Rydw i wedi ei glywed yn cael ei ddweud sawl gwaith - 'fydd dim un arall yr un fath byth ... ond y tro yma, rydw i'n gorfod cytuno. Roedd Rhodri yn wyddoniadur chwaraeon ar ddwy goes, gyda dadansoddiad a barn bersonol hefyd. Boed yn sôn am hollti amseroedd yn rowndiau terfynol Athletau Cymru neu'n hel atgofion am gais neu gôl yn Stadiwm y Ddinas neu Stadiwm y Mileniwm, doedd sgwrs gyda Rhodri byth yn un fer. Roedd ganddo'r gallu i siarad â phobl a'u difyrru heb statws, ac roedd haelioni ei ysbryd yn heintus. Am hyn, a llawer mwy, bydd colled fawr ar ei ôl yn nheulu'r byd chwaraeon.' 

Sarah Powell, Prif Swyddog Gweithredol, Chwaraeon Cymru