Y Farwnes Grey-Thompson i osod her i chwaraeon a’r Llywodraeth

Bydd galw am gynnal y ffocws ar ofal i athletwyr mewn cynhadledd fawr yng Nghaerdydd ddydd Mercher (14eg Tachwedd).

Fel rhan o'r Gynhadledd Moeseg ac Integriti Chwaraeon 2018, bydd y Farwnes Tanni Grey-Thompson yn cyflwyno'r brif araith am sut mae'r tirlun wedi newid ers lansio ei hadolygiad Dyletswydd o Ofal mewn Chwaraeon ym mis Ebrill 2017. 

Bydd ei hanerchiad yn datgan y meysydd allweddol y mae cyrff chwaraeon ac adrannau'r llywodraeth ledled y DU wedi gwneud cynnydd ynddynt yn ystod y cyfnod yn dilyn ei hadroddiad.

Galwodd yr adolygiad blwyddyn o'r ddyletswydd o ofal, a gomisiynwyd gan Lywodraeth y DU, am welliannau mewn lles athletwyr.       

Yn ogystal â'r Farwnes Grey-Thompson, bydd nifer o siaradwyr byd-enwog yn dod at ei gilydd yn Stadiwm y Principality i drafod hawliau athletwyr a'r ddyletswydd o ofal.          

Tanni

Hefyd bydd sylw i athletwyr a hyfforddwyr, gan gynnwys cyn bêl-droediwr rhyngwladol Cymru, David Cotterill, a hyfforddwr y flwyddyn y DU a'r cyn-sbrintiwr, Christian Malcolm.

Dywedodd Mike Mcnamee, Athro mewn Moeseg Gymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe:   

"Does prin wythnos yn mynd heibio heb stori arall am foeseg ac integriti yn y byd chwaraeon.   

Ond eto, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r DU wedi bod yn ffocws rhai o'r straeon hyn, boed am ddiwylliant o fwlio, ethos gormodol o ennill waeth beth yw'r gost, neu ddiffyg cydnabyddiaeth i leisiau athletwyr."

"Am y rhesymau yma, mae'n bwysig ein bod ni'n creu partneriaeth er mwyn tynnu sylw at yr heriau yma a'r holl faterion sy'n gysylltiedig â nhw."  

Ac mae Pennaeth Chwaraeon Elitaidd Chwaraeon Cymru, Brian Davies, yn dweud y bydd y gymysgedd o gyfranwyr yn tanio'r drafodaeth:

"Rydyn ni'n eithriadol ffodus o gael y Farwnes Tanni Grey-Thompson yn dod yn ôl i Gaerdydd ac yn rhoi ei barn ar ei hadroddiad, ble mae cynnydd wedi'i wneud a ble mae angen gwella pethau, yn ogystal â chlywed gan nifer o arbenigwyr ar y pwyntiau trafod allweddol yma.        

"Bydd yn gynhadledd a fydd yn edrych yn athronyddol ac yn ymarferol ar y materion, a hefyd yn gyfreithiol. Mae hyn yn eithriadol bwysig."

Bydd yr Athro Nicola Phillips, o Brifysgol Caerdydd a Phrif Weithredwr Tîm Cymru ar yr Arfordir Aur yn 2018, yn cyflwyno prif araith am y cyfrifoldebau i athletwyr. Yn ymddangos hefyd yn y gynhadledd fydd Nicole Sapstead o UK Anti-Doping, John Donnelly o UK Sport a Dr David McArdle o Brifysgol Stirling.  Bydd y gynhadledd yn cael ei hagor gan Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas.

Mae tocynnau'r gynhadledd ar gael i'w prynu o: https://www.eventbrite.co.uk/e/sports-ethics-integrity-athletes-rights-and-the-duty-of-care-tickets-50860328612