Y Ganolfan Genedlaethol ar gau

OHERWYDD Y TYWYDD DRWG BYDD CANOLFAN GENEDLAETHOL CHWARAEON CYMRU AR GAU HEDDIW (1AF MAWRTH 2018) A FORY (2IL MAWRTH 2018)                                       YMDDIHEURWN AM UNRHYW ANHWYLUSTOD

 

Gan fod y tywydd drwg yn parhau, bydd y Ganolfan Genedlaethol yn parhau ar gau ddydd Sadwrn 3ydd Mawrth a dydd Sul 4ydd Mawrth 2018. Ymddiheuriadau am unrhyw anhwylustod mae hyn yn ei achosi. Rydym yn bwriadu ailagor ddydd Llun 5ed Mawrth, os bydd y tywydd yn caniatáu. Cofiwch edrych ar ein gwefan ni neu ar gyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf.