Beth rydyn ni'n ei wneud /

Llawer iawn i fod yn falch ohono!   

O ran llwyddiant chwaraeon elitaidd, mae gan Gymru lawer i fod yn falch ohono. 

Dychwelodd tîm Cymru o Glasgow 2014 gyda 36 o fedalau - gan gynnwys 5 medal aur - a thorri pob record. Frankie Jones oedd yr athletwraig gyntaf erioed o Gymru i gipio 6 medal mewn Gemau Cymanwlad, gan ennill 1 Aur a 5 arian, a Jazz Carlin oedd y fenyw gyntaf o Gymru ers 40 mlynedd i ennill medal nofio Aur. Roedd cymaint o uchafbwyntiau.

 Edrychwch ar y raffeg gwybodaeth yma am ffeithiau a ffigurau neu mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Tîm Cymru.

Mae Strategaeth Chwaraeon Elitaidd gennym yn datgan llwybr uchelgeisiol a heriol ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.

Rydyn ni, a hefyd ein partneriaid, yn credu y dylem ddal ati i'n herio ein hunain, nid yn unig er mwyn cynnal ein llwyddiant ond hefyd i adeiladu arno. Rydyn ni eisiau mesur ein llwyddiant nid dim ond yn erbyn y gwledydd eraill yn y DU, ond ar lefel fyd-eang a dod yn esiampl o sut mae datblygu a chynnal llwyddiant mewn chwaraeon elitaidd.

Rydyn ni am i Gymru gael ei gweld fel cenedl o bencampwyr, ble mae ennill yn cael ei ddisgwyl, talent yn cael ei datblygu a llwyddiant yn cael ei hybu a'i ddathlu ledled ystod eang o chwaraeon.

Ffocws 2014 

Rydym yn cefnogi, yn cyllido ac yn cyflwyno gwasanaethau'r Athrofa i ddeg camp elitaidd yng Nghymru, er mwyn ennill medalau yn y cylch Cymanwlad presennol a goruchwylio'r paratoadau ar gyfer y nesaf.                   

Rydyn ni hefyd yn darparu cefnogaeth i unrhyw athletwyr o Gymru ar raglenni sy'n gallu sicrhau eu bod yn ennill medalau Olympaidd, Paralympaidd neu Gymanwlad yn y cylch presennol ar eu cais.

Pa gefnogaeth ydyn ni'n ei darparu?

Mae ein tîm hynod fedrus yn darparu cefnogaeth a chyngor i athletwyr Cymru mewn 3 phrif faes: