Y Felodrom Cenedlaethol /

Casnewydd

Felodrom Cenedlaethol Cymru yng Nghasnewydd yw felodrom cenedlaethol swyddogol Cymru ac mae’n gartref i Feicio Cymru.

Hefyd, cynhelir nifer o gystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol yn y Felodrom, gan gynnwys defnydd gan Feicio Prydain ar gyfer sesiynau ymarfer.

Croesawodd Felodrom Cenedlaethol Cymru Team GB a Paralympics GB wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn Llundain yn 2012, Beijing yn 2008 ac Athen yn 2004.

Rhagor o wybodaeth am y Felodrom Cenedlaethol yma.