Y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol /

Caerdydd

Mae’r Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC) ar gampws Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ac yn gartref i Athletau Cymru.

Dyma'r trac athletau dan do cyntaf i gael ei adeiladu i bwrpas yn y DU. Mae'r cyfleuster yn cynnwys y canlynol:

 • trac cystadlu 200m llawn ar oleddf
 • llain syth 60m gyda 9 lôn
 • llain syth 140m ar wahân gyda 6 lôn                          
 • safleoedd cystadlu ac ymarfer ar gyfer Naid Hir a Naid Drebl
 • safle cystadlu ac ymarfer ar gyfer Neidio â Pholyn
 • safle cystadlu ac ymarfer ar gyfer Naid Uchel                              
 • rhwydi ymarfer ar gyfer pob cystadleuaeth daflu
 • labordy biomecaneg gyda'r holl offer angenrheidiol
 • safle triniaeth Meddygaeth/Ffisiotherapi Chwaraeon                                                
 • safle codi pwysau ar gyfer athletau yn unig                    
 • campfa cryfder a chyflyru         

 Mae rhagor o wybodaeth am NIAC ar gael ar ei gwefan.