Y Pwll Cenedlaethol /

Abertawe

Twitter

@WalesNatPool

Mae Pwll Cenedlaethol Cymru yn Abertawe yn gartref i Ganolfan Perfformiad Cenedlaethol Cymru ac yn gartref nofio elitaidd a pherfformiad yng Nghymru.

Mae cefnogaeth gwyddoniaeth a meddygaeth chwaraeon yn cael ei darparu drwy gytundeb â Chwaraeon Cymru ac mae ffisiotherapydd ac ymarferwr cryfder a chyflyru wedi cael eu cyflogi gan Nofio Cymru i weithio yn y Ganolfan Berfformiad.                    

Rydym yn buddsoddi tua £900,000 bob blwyddyn mewn nofio ar lawr gwlad a nofio elitaidd yng Nghymru. 

Dywedodd y Prif Weithredwr, Sarah Powell:

"Roedden ni bob amser yn glir bod gan Gymru rôl bwysig i'w chwarae mewn nofio elitaidd. Drwy ddod â'r partneriaid i gyd at ei gilydd yn rhan o un cynllun clir, bydd manteision sylweddol i'n nofwyr ni ein hunain ac i'r rhai sy'n dewis Cymru fel eu lleoliad ymarfer.

"Mae cyfle'n bod i ni adeiladu ar yr enw da y mae Abertawe wedi'i gael yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel canolfan ar gyfer rhagoriaeth ac ennill medalau."

Mae'r pwll ar agor i'r cyhoedd hefyd ac yn gartref i Glwb Nofio Prifysgol Abertawe a Chlwb Gweithgareddau Dŵr Dinas Abertawe.       

Newyddion am /