Ymchwil a pholisi

Landing page 1

Rydym yn darparu tystiolaeth o safon uchel am faterion, prosesau a chanlyniadau sy'n sail i ddatblygu a chyflwyno polisiau chwaraeon yng Nghymru.

YN YR ADRAN HON

Landing page 2

Mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn monitro a dadansoddi patrymau'r cyfranogiad mewn chwaraeon ers mwy nag 20 mlynedd.

Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Ffynhonnell o ddata am gyfranogiad oedolion mewn chwaraeon, aelodaeth o glybiau a gwirfoddoli 

Ystadegau

Allbwn allweddol o'n harolygon, a mwy...

      

 

 

 

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Chwaraeon ysgol, lles a chyfranogiad pobl ifanc mewn chwaraeon  

Mae Arolweg Cenedlaethol Cymru 

Ffynhonnell o ddata am gyfranogiad oedolion mewn chwaraeon, aelodaeth o glybiau a gwirfoddoli 

 

 

Y newyddion diweddaraf a'r allbwn o'n harolygon yma.    

Research themes (CY)

Mae gan Chwaraeon Cymru raglen ymchwil gynhwysfawr yn rhoi sylw i bob agwedd ar chwaraeon.

Stratgaeth Chwaraeon Cymunedol

Crynodebau ymchwil i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflwyno pum blaenoriaeth y Strategaeth Chwaraeon Cymunedol.

 

Adroddiad LHD

Pobl Lesbiaidd, Hoyw a Denrywiol (LHD) mewn Chwaraeon: Deall Cyfranogiad LHD mewn chwaraen yng Nghymru

Tools and resources

Mae celfi a chyhoeddiadau'n sail ar gyfer datblygu chwaraeon ac yn helpu gyda'r gwaith ac yn ei ysbrydoli.

Segmentu pobl

Adnoddau i helpu gyda thargedu'r oedolion yn eich ardal.

 

Cyhoeddiadau

Lleoedd Egniol Cymru

Data cynhwysfawr am gyfleusterau chwaraeon yng Nghymru.

 

Cael hyd i'r cyhoeddiadau ymchwil diweddaraf yma.

Publications

Yma cewch hyd i'n polisïau ni ein hunain ynghyd â pholisïau chwaraeon a newyddion am bolisïau ar gyfer Cymru gyfan.

Ein polisïau

Polisïau corfforedig, datganiadau sefyllfa a dogfennau cynllunio.

 

Ymgynghoriadau

Ymatebion Chwaraeon Cymru i ymgynghoriadau am galwadau am dystiolaeth ynghylch deddfwriaethau a pholisïau yng Nghymru.

Cynllunio

Mae Chwaraeon Cymru'n ymgynghorai statudol ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar gaeau chwarae.

 

 

Cysylltiadau Allanol