Lleoedd Egnïol Cymru

Beth yw Lleoedd Egnïol Cymru?

Lleoedd Egnïol Cymru yw'r wefan orau am wybodaeth am gyfleusterau chwaraeon yng Nghymru.

Wedi'i datblygu ac yn cael ei chynnal gan Chwaraeon Cymru, mae'r wefan yn darparu data cynhwysfawr am gyfleusterau chwaraeon yng Nghymru. Cedwir yr wybodaeth mewn System Wybodaeth Ddaearyddol (SWDd) er mwyn galluogi defnyddwyr i chwilio'n ofodol.  

Active Places screenshot (CY)                       

Pam defnyddio Mannau Egnïol Cymru?

  • mae'n cynnwys manylion am fwy na 2,000 o gyfleusterau ar tua 800 safle yng Nghymru; ymhlith y cyfleusterau mae neuaddau chwaraeon, pyllau nofio, cyrtiau sboncen, cyrsiau golff a meysydd ymarfer golff, caeau tyweirch synthetig, traciau athletau, canolfannau tennis dan do, neuaddau bowlio dan do, cyfleusterau athletau dan do, ystafelloedd iechyd a ffitrwydd, stiwdios, llethrau sgïo, rinciau iâ, cyrtiau tennis awyr agored a lawntiau bowlio. 
  • mae'r wybodaeth yn cael ei gwirio a'i diweddaru'n rheolaidd;                                   
  • mae'r defnyddwyr yn gallu chwilio'n ofodol gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau chwilio;
  • mae'r defnyddwyr yn gallu troi'r wefan yn bersonol fel bod y map yn agor gyda ffocws ar eu cod post;
  • mae'r defnyddwyr yn gallu gweld gwybodaeth gynhwysfawr am gyfleusterau, yn cynnwys dimensiynau, y ddarpariaeth newid, amseroedd agor, mynediad i'r anabl a'r ddarpariaeth o faes parcio;
  • mae'r defnyddwyr yn cael dewis pa un ai i ddefnyddio'r safle drwy gyfrwng y Saesneg neu'r safle yn union yr un fath yn y Gymraeg.

Cysylltiadau Allanol