Goleuo

Grant Goleuo Chwaraeon Cymru        

Illuminate logoOes gennych chi syniad ymchwil gwych ac arloesol a fydd yn helpu i ddatgelu a thaflu goleuni ar faterion allweddol perthnasol i chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru?

Os felly, rydyn ni eisiau clywed gennych chi!            

Fel rhan o'n hymrwymiad i barhau i ddatblygu dealltwriaeth o gymryd rhan mewn chwaraeon yng Nghymru, mae gennym chwe grant ymchwil gwerth hyd at £2,500 yr un ar gael i gyllido gwaith ymchwil i un neu fwy o'n pedwar maes blaenoriaeth:

  • llythrennedd corfforol;
  • rôl technoleg;
  • cefnogaeth teulu a chyfoedion;
  • cydraddoldeba/neu dlodi.

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw dydd Llun 12fed Ionawr

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau penodol, anfonwch e-bost i research@sportwales.org.uk

DOWNLOADS