Dyma Sut Mae Cymryd Rhan

Dyma sut mae cymryd rhan

Mae pob ysgol a choleg yng Nghymru'n cael gwahoddiad i gymryd rhan yn yr arolwg.   

Bydd yr Arolwg ar Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol AB yn mynd yn fyw ar 19eg Mawrth 2018.

Bydd yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn mynd yn fyw ar 16eg Ebrill 2018. 

Bydd y ddau'n weithredol tan ddiwedd tymor yr haf. 

Bydd pob ysgol a choleg yn cael eu manylion mewngofnodi unigryw ar e-bost yn uniongyrchol ar ddiwrnod agor yr arolwg. Anfonir gwybodaeth am faint samplau ychydig wythnosau cyn hyn.  

Os na fyddwch wedi derbyn eich cyfeiriad e-bost unigryw, cysylltwch â ni ar schoolsportsurvey@sportwales.org.uk

 Narrative 4

Lawrlwythwch y Broses Arolwg ar Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol AB yma

Lawrlwythwch y Broses Arolwg Chwaraeon Ysgol yma

Cyngor defnyddiol ar sut i lenwi'r arolwg, manylion am welliannau i'r arolwg a'r adnoddau i helpu i brosesu ar gael yma:

Ac edrychwch sut mae eraill wedi gweithio gydag arolygon y gorffennol a beth fyddant yn ei wneud eleni yma:

Os oes arnoch chi angen mwy o gymorth gyda llenwi'r arolwg yn ystod y cyfnod ymateb, defnyddiwch ein llinell ffôn benodol ar 03300 583401

Adnoddau

Graffeg Gwybodaeth:

 

Llsgenhadon Ifanc: