Ymatebion i ymgynghoriadau

Ymatebion i Ymgynghoriadau

NICE - Ymgynghoriad Gweithgarwch Corfforol yn y Gweithle (Medi 2007)

Ymgynghoriad ynghylch y crynodeb o dystiolaeth mewn perthynas â mentrau iechyd y cyhoedd yn y gweithle.

LlCC - Ymgynghoriad Strategaethau Cymunedol (Tachwedd 2007)

Gweledigaeth Leol Llywodraeth Cynulliad Cymru: Paratoi Strategaethau Cymunedol.

NICE - Cyfarwyddyd Gweithgarwch Corfforol yn y Gweithle (Ionawr 2008)

Ymateb i'r ymgynghoriad ynghylch yr argymhellion ar gyfer mentrau gweithgarwch corfforol yn y gweithle.

LlCC - Ymgynghoriad Gweithredu Ynghylch Tlodi Plant (Hydref 2008)

Ymateb i fwriadau ar gyfer Dyletswydd Tlodi Plant Asiantaethau Cyhoeddus.

DCMS - Ymgynghoriad Rhydd i Ddarlledu (Gorffennaf 2009)

Ymateb i'r galw am safbwyntiau ynghylch sgrinio digwyddiadau mawr a theledu rhydd-i-ddarlledu.

LlCC - Ymgynghoriad y Cynllun Gweithredu Gweithgarwch Corfforol (Gorffennaf 2009)

Ymateb i'r ymgynghoriad ynghylch y Cynllun Gweithredu ar gyfer Gweithgarwch Corfforol.

LlCC - Ymgynghoriad Dyletswydd Statudol Awdurdodau Lleol (Dyletswydd Ddiwylliannol) (Medi 2009)

Ymateb i'r bwriadau ar gyfer dyletswydd statudol i awdurdodau lleol, yn ceisio gwella chwaraeon a hamdden gorfforol yng Nghymru.

LlCC - Ymgynghoriad yr Ymchwiliad Cynaliadwyedd i Fynediad i Ddŵr Mewndirol yng Nghymru (Medi 2009) (Atodiad 1)

Cyflwyniad i ymchwiliad i fynediad i ddŵr mewndirol yng Nghymru.

NIA - Ymgynghoriad yr Ymchwiliad i Gyfranogiad mewn Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol yng Ngogledd Iwerddon (Chwefror 2010) (Atodiad 1) (Atodiad 2)

Y dystiolaeth a gyflwynir i Ymchwiliad Cynulliad Gogledd Iwerddon i Gyfranogiad mewn Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol.

LlCC - Ymgynghoriad y Strategaeth Digwyddiadau Mawr (Mehefin 2010)

Ymateb i ymgynghoriad ynghylch datblygu strategaeth digwyddiadau mawr ar gyfer Cymru.

LlCC - Ymgynghoriad Cronfa Ddosbarthu'r Loteri Genedlaethol (Gorffennaf 2010)

Ymateb i newidiadau arfaethedig i Gronfa Ddosbarthu'r Loteri Genedlaethol.